PL
PLN

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
I. PŁatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez sklep internetowy. 
II. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
www.payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie
internetowej https://www.payu.pl
III. Oraz za pośrednictwem serwisu PayPal
IV. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 
krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, 
w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 
2. Termin płatności:
I. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

* Dane dotyczące transakcji takie jak typ karty kredytowej, jej numer, data ważności, 
numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) 
są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej za pośrednictwem połączenia SSL.


1